آموزش صفر تا صد تجهیزات سیستم های خورشیدی

آموزش صفر تا صد تجهیزات سیستم های خورشیدی

آموزش صفر تا صد تجهیزات سیستم های خورشیدی

این محصول حاصل چندین سال تجریه کاری در زمینه نیروگاه های خورشیدی می باشد .مکمل این محصول فایل آموزشی صفرتا صد نرم افزار PVSYST می باشد که با مطالعه این دو فایل کاملا تضمینی توانایی طراحی و اجرای یک نیروگاه خورشیدی را خواهید داشت.این محصول با زبانی ساده و قابل فهم توضییح داده شده و مشابه آن را حداقل در این حدود قیمت پیدا نخواهید کرد.از دستش ندهید.در صورت عدم رضایت از محصول می توانید ایمیل بزنید تا مبلغ پس داده شود.


اینجا هم مشاهده کنید